ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden må med hela sitt belopp utgå till änkan efter professor Rubin, fru Hilda Elisabeth Rubin under hennes livstid och för fonden skall därefter gälla följandeavkastningen i övrigt skall utgå till ett eller flera stipendier antingen till sådana som idka studier för att vid högskolan avlägga disputationsprov i läroämnet geodesi eller ock till studerande vid högskolan, som gjort ett särskilt förtjänstfullt examensarbete inom läroämnet i fråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tryggve Rubins stipendiefond
Organisationsnummer:802405-5611
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS