ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja åtgärder till förmån för fartygsbefäl- som är/varit anställda enligt avtal hos redare som är medlemmar i Sveriges Redareförening,- som uppnått lägst 40 års ålder och- vilkas anställning enligt nämnda avtal upphört eller riskerar att upphöra till följd av arbetsbrist, driftsförändring eller annan därmed jämförlig anledning samt att främja åtgärder i syfte att undvika att fartygsbefäl sägs upp på grund av driftsinskränkning eller rationalisering och att främja åtgärder som syftar till att skapa nya arbetstillfällen för dessa kategorier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trygghetsfonden för fartygsbefäl
Organisationsnummer:802015-0689
Adress:
  • Sjöbefälsföreningen-O
  • Box 12100
  • 102 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59899000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 291 296 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS