ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samverkan mellan kommun och lokalbefolkning skapa förutsättningar för samordnad samhällelig och komersiell glesbygdsservice i Moudoslopolo och dess omland i form av ett i samarbete drivet servicecentrum.Målsättningen skall vara att bryta centraliseringen av serviceutbudet till befolkningstäta orter genom rationell lokal samordning av många icke bärkrafiga enheter i glesbygden för att uppnå ett kvalitativt och kvantitativt gott utbud av varor och tjänster för befolkningens dagliga behov.Härmed avses samordning av resurser, kultur och fritidsverksamhet. Samma samordningssträvan skall finnas för ökad bärkraft och fortlevnad inom den komersiella sektorn, t.ex. daglivaruhandeln, som med fördel kan samordnas exemplevis med apoteksverksamhet, godshantering, försäljning av penninglotter, systembolagsvarar, fiskekort osv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Träffpunkt Muodoslompolo
Organisationsnummer:897600-3510
Adress:
  • Arbetsstugevägen 50
  • 984 95 MUODOSLOMPOLO
Telefonnummer:0978-40125
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security