ÄNDAMÅL

Fonden bekostar utmärkelser och stipendier till nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vilkas verksamhet präglas av den idealitet som år förbunden med namnet Torsten Tegnér.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten Tegners Minnesfond
Organisationsnummer:802016-5877
Adress:
  • Kerstin Rosén
  • Murkelvägen 10, 1trp
  • 192 51 Sollentuna
Telefonnummer:070-8870435
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:178 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS