ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall en tiondel avsättas till ökning av fondmedlen. Återstoden nio tiondelar av fondens avkastning skall användas till att främja vetenskaplig humanistisk forskning och undervisning på sätt vid varje tidpunkt befinnes tjänligtvid Göteborgs Universitet. Dock skall härvid iakttas att minst två tredjedelar av den disponibla avkastningen skall för främjandet av sagda ändamål utdelas till docenter och filosofie licentiater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten Pettersons fond för humanistisk vetenskap
Organisationsnummer:857501-0999
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 618 820 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS