ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i ämnena sjörätt och annan transporträtt genom att verka för inrättande och bibehållande av en professur vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet, i sagda ämnen. Vidare skall vetenskaplig forskning och undervisning i ämnena sjörätt och annan transporträtt främjas även på annat sätt om den årliga direktavkastningen samt de vinster som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar – och sominte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna – överstiger kostnaderna för bibehållande av professuren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten Pettersons donation för professur i sjörätt och annan transporträtt
Organisationsnummer:855101-1631
Adress:
  • Göteborgs universitet, avd. för ekonomistyrning
  • Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-786 0000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 179 031 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS