ÄNDAMÅL

Avkastningen skall, sedan tio procent lagts till kapitalet, överlämnas till Stadsmissionen i Göteborg att begagnas för dess verksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka med det förbehållet att därest styrelsen vid något tillfälle finner att vårdotter Kerstin för sin vård och för erhållande av med hänsyn till hennes sjukdom bästa möjliga levnadsförhållanden skulle behöva ekonomiskt tillskott utöver vad hon själv disponerar, avkastningen i erforderlig omfattning skall användas härför innan återstoden ställes till Stadsmissionens i Göteborg förfogande. Fonden skall äga bestånd så länge vår dotter lever, dock minst intill dess tio år förflutit från det den siste av oss avled. Vid fonden upplösning skall dess behållna kapital fördelas mellan våra barnbarn enligt i nu gällande ärvdabalk föreskrivna arvsregler. I avlidet barnbarns ställe träder dess arvingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten och Gunvor Balkes fond för hjälp och understöd
Organisationsnummer:857205-5955
Adress:
  • Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
  • Stigbergsliden 6
  • 414 63 Göteborg
Telefonnummer:031-7553600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 354 918 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS