ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara, att med utgångspunkt från de tavlor och föremål stiftelsen erhållit, göra Tore Kurlberg och hans konst känd för den konstintresserade allmänheten. Detta kan ske genom utställningsverksamhet, försäljning och uthyrning av tavlor och föremål, donationer av tavlor och föremål, donationer av penningmedel till Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond eller annat som styrelsen beslutar vad gäller de tavlor och föremål och det kapital man förvaltar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tore Kurlbergs efterlämnade konstskatt
Organisationsnummer:802424-1435
Adress:
  • Stavfeldt
  • Kustroddarvägen 5
  • 471 51 KLÄDESHOLMEN
Telefonnummer:0304-673004
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 026 181 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS