ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna kontanta bidrag till ans och vård av natur och miljö som omger fornminnen i Vallentuna borgerliga kommun samt underhåll av byggnation, som exempelvis Väsby gamla kvarn, stenmurar och broar, vilka av miljöskäl eller historiska skäl anses värdefulla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tor-Erik och Karin Leilers kulturmiljövårdsfond
Organisationsnummer:802405-9605
Adress:
  • Sven Arvidsson
  • Hällmarksvägen 7
  • 186 53 Vallentuna
Telefonnummer:08-511 78 557
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:338 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS