ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel av den lagts till kapitalet, skall företrädesvis få användas till förmån för personalen inom Gräsmarks skolor för inköp av konstverk eller liknande till för personalen avsedda lokaler i skolan, samt till stöd åt studier och studieresor med pedagogiskt syfte. Vidare avses att skolstyrelsen skall förvalta fonden och besluta om utdelning från densamma efter hörande av personalen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tingbergska skolfonden
Organisationsnummer:802480-3416
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten, Kvarngatan 4
  • 686 80 SUNNE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:45 674 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS