ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall årligen fördelas, i första hand till angelägna hjälpbehov inom Södra Hestra församling, men kan i andra hand även tilldelas sådana behov inom Sverige, och i sista hand internationella hjälpobjekt. Det bör i huvudsak gälla sociala och mänskliga behov, såsom vid olyckor och naturkatastrofer. Därvid kan anlitas hjälporganisationer, såsom Röda Korset eller liknande. Om det under något år uppkommer överskott som ej kunnat disponeras bör dessa ej fonderas utan utdelas under de närmast följande åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till Sally Johannessons Minne
Organisationsnummer:802424-9271
Adress:
  • Arne Haraldsson
  • Björkvägen 1D
  • 333 92 Broaryd
Telefonnummer:0371-41352
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 046 053 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS