ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen betala stipendium (alt flera stipendia) enligt nedanstående. Mottagaren skall vara doktorand, alternativt yngre disputerad forskare, i ämnet nationalekonomi vid Lunds universitet. Mottagaren skall vara person som skriver sin avhandling, eller forskar, inom området tillämpad mikroekonomi. Stipendiet är avsett att finansiera forskning inom detta område på sätt som uppmärksammar, eller påminner om, Pontus Roos.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till Pontus Roos minne
Organisationsnummer:802426-6986
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS