ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning samt lämna understöd för att främja utbildning och undervisning inom ämnesområdet för fysioterapi med inriktning på idrottsmedicin eller därmed näraliggande verksamhet. Stiftelsen skall tillgodogöra sitt syfte genom att efter ansökan eller nominering, utdela stipendium för deltagande i symposier, kurser och konferenser inom ämnesområdet eller för att stödja spridning av väsentliga forskningsrön inom ämnesområdet eller näraliggande verksamheter. Stiftelsens styrelse äger att för stiftelsens ändamål ta i anspråk medel av stiftelsekapitalet och av tillkommande medel och/eller avkastning därav enligt de riktlinjer som fastställs av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till Annette Heijnes Minne
Organisationsnummer:802481-5055
Adress:
  • Stortorget 16
  • 111 29 Stockholm
Telefonnummer:070-874 89 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS