ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den övriga räntan må av styrelsen användas som bidrag till avlöning för innehavare av lärostol i konsthistoria vis Göteborgs Universitet eller intill dess densamma blivit inrättad, såsom bidrag till avlöning till en läraareplats av annan art uti ovanberörda ämne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond vid Göteborgs universitet
Organisationsnummer:857501-1492
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 050 445 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS