ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall utdelas till tvenne fattiga välfräjdade och för ärbart lefverne kända Fiskare-enkor hälften till hvardera. Skulle vid något tillfälle sådana i behov varande enkor icke finnas må andra lika beskaffade enkor eller fattighjon till erhållande af detta understöd utses.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Théels donationsfond
Organisationsnummer:802404-1603
Adress:
  • Vaxholms Stad
  • 185 83 Vaxholm
Telefonnummer:08-541 708 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS