ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att strärka och bevara delarktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort, och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att verka för och bevara ett hållbart samhälle och en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Stiftelsen äger främja även andra ändamål som är likvärdiga med det ovan agivna ändamålet. För att främja sitt ändamål ska stiftelsen – utöva samarbete med de lokala invånarna, civilsamhället, mndigheterna, näringslivet, intresseorganisationer, politiker/politiska partier och andra aktörer i samhället, – få till en aktiv dialog med och mellan dessa samhällsaktörer, – dela ut stipendium och /eller pris och gåvor till offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället eller enskilda personer, – genomföra studier/undersökningar, projekt, aktiviteter, konferenser, föreläsningar, utbildningar och rådgivning, – bilda allmän opinion, t.ex. genom att utge skrifter och rapporter, – tillföra kunskap, genom statistik och forskning, och även i övrigt vara en legitim kunskapersbank i och för den allmänna opinionen, eller – bedriva därmed jämförlig verksamhet. För tillgodoseende av ändamålet äger stiftelsen stödja stiftelser och andra organisationer med liknande ändamål som stiftelsen. Stiftelsen äger även bedriva egen verksamhet, såsom insamlings-uthyrnings- och försäljningsverksamhet och annan med ändamålet förenlig verksamhet. Stiftelsen äger därvid bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Global Village
Organisationsnummer:802481-1658
Adress:
  • Hällbybacken 2:27
  • 163 70  Spånga
Telefonnummer:079-1072772
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS