ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att: a) som ensam ägare av Textil Design Skolan i Sandviken AB, organisationsnummer 556945-7699 (”Bolaget”) verka för att Bolaget bedriver utbildning inom textil, design och mode i syfte att ge grundläggande kunskaper i sömnadshantverk, mönsterkonstruktion, formgivning och design. b) verka för att Bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå ändamålet; och c) inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av värde för Stiftelsen, Bolaget och dess verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Textil Design Skolan i Sandviken
Organisationsnummer:802480-9454
Adress:
  • Småstuguvägen 7
  • 811 94 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-21 93 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 545 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS