ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att bidra till en respektfull dialog mellan människor och riva murar skapade av motsättningar på grund av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion eller politisk inriktning med inspiration från författaren Amos Oz att vi med varsin tesked vatten tillsammans kan släcka stora och små bränder, som underblåsts av oförsonlighet och fanatism. Ändamålet skall uppfyllas främst genom:- Att årligen, om styrelsen inte beslutar att uppskjuta utdelningen till nästkommande år, vid ett och samma tillfälle utdela två priser, Stora respektive Lilla Teskeden, bestående av en penningsumma och en silversked, till personer och organisationer i vårt land, som genom ord och handling har inspirerat andra att fylla sin tesked och göra en egen insats för att stärka de humanitära värdena. Lilla teskeden skall tilldelas ungdomar och Stora Teskeden skall tilldelas vuxna personer eller organisationer.- Kompletterande verksamhet som stödjer och är förenlig med stiftelsens ändamål, såsom försäljning av produkter med anknytning till ändamålet, utgivning av trycksaker inom områden förenliga med ändamålet, anordnande av seminarier, föreläsningar, utställningar och andra sammankomster i syfte att främja ändamålet och stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Teskedsorden
Organisationsnummer:802425-9361
Adress:
  • Katarinavägen 20
  • 11645 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-7507902
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS