ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens vidgade skolväsende efter kommunsammanslagningarna 1965-01-01 och 1974-01-01 företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel. Vid disposition av tillgänglig avkastning bör hänsyn tas till de ursprungliga donationsbestämmelserna efter något av följande tre alternativ: 1) i den utsträckning som finnes lämplig, 2) så långt som möjligt, 3) så långt som möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tekniska och Yrkesskolans samfond
Organisationsnummer:802481-7408
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:150 054 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS