ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamålatt främja forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildning på en kvalitativt hög nivå inom främst det tekniska området i Dalarna och Bergslagen och verka för ett fördjupat samarbete mellan företag, den tekniska utbildningen vid högskolan i Falun/Borlänge, annan högre teknisk utbildning, forskningsorganisationer och samhällsorgan.Stiftelsens ändamål främjas bland annat genomatt Teknikdalen utvecklas till ett betydelsefullt tekniskt utvecklingscentrum i Dalarna och Berslagenatt en gynnsam inre utvecklingsmiljö skapas i Teknikdalenatt Stiftelsen Teknikdalen medverkar till eller svarar för utbildnings-, seminarie- och konferensverksamhetatt utifrån de angivna målen i samarbete med fastighetsägaren upplåta lokaler i Teknikdalen till nyetablerade företag, befintliga företag under tillväxt, utvecklingsenheter vid större företag, högre teknisk utbildning eller enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt med företrädesvis teknisk och industriell inriktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Teknikdalen
Organisationsnummer:882601-1549
Adress:
  • Box 760
  • 781 27 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-24 64 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 443 236 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS