ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska utgå såsom bidrag till avlönande av lärare i kulturhistoria.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tavelfonden
Organisationsnummer:802402-8824
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS