ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att efter inköp av lämplig fastighet därå anordna, äga och förvalta en församlingsgård och att där tillhandahålla lokaler för i första hand ungerskspråkigt evangeliskt församlingsarbete. Stiftelsen skall jämväl i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och stärka det evangeliska ungerska församlingslivet i Sverige, att vårda ungerska evangeliska traditioner och utbygga och främja förbindelserna med Svenska Kyrkan. Församlingsgården må i den mån den icke är tagen i anspråk för det ungerska evangeliska församlingsarbetet även användas för annat kyrkligt och socialt arbete bland ungerska eller andra flyktinggrupper samt för Svenska Kyrkans ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tångagärde Församlingsgård
Organisationsnummer:865500-5778
Adress:
  • Herrhagens byväg 56
  • 752 67 Uppsala
Telefonnummer:033-275022
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 198 185 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS