ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att i Tage Erlanders anda städja svensk naturvetenskaplig och teknisk forskning. Särskilt skall fonden genom exempelvis stipendier stödja unga forskares förkovran. För fondens ändamål må tagas i anspråk den årliga nettoavkastningen av fondens medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tage Erlanders Fond för naturvetenskap och teknik
Organisationsnummer:802012-2902
Adress:
  • Gunnel Erlander
  • Slussgatan 12 L
  • 211 30 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS