ÄNDAMÅL

Den årliga räntan av fonden, sedan förvaltningskostnaden utgått, utdelas till understöd åt mindre bemedlade studerande med företrädesrätt för medlemmar av min släkt i enlighet med föreskrifter, som upprättas av för ändamålet av Notariatavdelningen tillkallade i ämnet sakkunniga personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen T.H. Velanders Stipendiefond
Organisationsnummer:802008-1090
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS