ÄNDAMÅL

Fondens årsavkastning skall, sedan en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, betalas såsom understöd för erhållande av sjukvård å badort, sjukhus eller hos specialist åt välfrejdade inom Lerbäcks socken sedan minst tre år mantalsskrivna kvinnor, som med läkarintyg kunna styrka sitt behov av sådan vård och som visa sig leva i så små ekonomiska omständigheter, att egna medel icke härtill förslå. Vid lämpliga tillfällen, exempelvis kyrkliga högtider, skall det åligga Lerbäcks fattigvårdsstyrelse att låta smycka mina föräldrars samt min och min syster Idas gemensamma grav med blommor, varjämte den sistnämnda graven skall för all framtid vårdas och underhållas, allt på bekostnad av medel från den av mig upprättade fonden. Fondens avkastning skall, sedan det i testamentet angivna ändamålet tillgodosetts, i andra hand få användas till förmån för i Lerbäcks församling sedan minst tre år skrivna kvinnor till täckande av kostnader för konvalescentvård eller annan eftervård och till rekreationsresor, vilka vederbörande av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen skall inte få användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller för att betala utgift till den del utgiften täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Systrarna Lodéns understödsfond
Organisationsnummer:875700-2756
Adress:
  • Askersunds kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 696 82 ASKERSUND
Telefonnummer:0583-81000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 830 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS