ÄNDAMÅL

Fonden ska förvaltas av länets landsting, och kapitalet placeras som i mom ent1 av denna handling angives. Fondens kapital ska städse vara orubbat, och räntan årligen utdelas till mindre bemedlade blinda och dövstumma; som äro bosatta inom länet, dels åt yngre till stipendier för skol- och yrkesutbildning för främjande av deras självförsörjning, dels åt äldre behövande, särskilt åt kvinnor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Systrarna Hedbergs donationsfond för blinda och dövstumma inom Västmanlands län
Organisationsnummer:878002-2524
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • ingång 4
  • 72189 Västerås
Telefonnummer:021-174579
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS