ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stugbyggnaden skall i första hand användas till bostäder åt fattiga åboänkor från Rinkaby förutvarande kommun, som saknar bostad, äga medborgerligt förtroende och av kommunen utses att därstädes bo. Avkastningen av egendomen skall användas till dess underhåll. Skulle inom kommunen ej finnas några eller någon, som är i behov av dessa förmåner, skall inkomsten av egendomen eller återstoden därav kapitaliseras, därav kan räntan av kommunen få användas till studiehjälp åt någon inom kommunen boende, mindre bemedlad flicka eller gosse med företräde för den som idkar studier vid Universitetet och därnäst för den som studerar vid Elementärläroverke, seminarium eller folkhögskola.Flicka har alltid företräde framför gosse. Ifrågavarande välgörenhetsinrättning får på inga villkor begagnas till och ej heller bnämnas fattiggård eller fattighus. Skulle vid utbrytningen ägolotten till ifrågavarande 1/16 mantal komma att förläggas å skifte på annan plats, kan denna få säljas med villkor att kommunen uppför annan bostad för samma ändamål, som ovan sägs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Systrarna Elna och Anna Faijersons minne
Organisationsnummer:838200-3914
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 800 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS