ÄNDAMÅL

Av ränteinkomsten skall varje år minst en femtedel läggas till kapitalet och får övriga fyra femtedelar efter avdrag för förvaltningskostnader varje år efter beslut av kyrkorådet i Lannaskede församling utdelas till behövande, sjuka eller ålderstigna personer, som är mantalsskrivna i Lannaskede församling och icke åtnjuta vård å åldershem, landstingets vårdhem eller annat sjukhem, där vården helt eller delvis bekostas av landstinget eller till annat ändamål som kyrkorådet finner lämpligt. Varje mottagare får dock erhålla högst 500 kronor om kyrkorådet inte finner särskilda skäl föreligga att utge högre belopp. Som särskilda skäl må därvid även anses penningvärdesförsämring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond
Organisationsnummer:827501-1040
Adress:
  • Kyrkorådet i Lannaskede församling
  • Lina Sandellgården Fröderyd
  • 574 75 LANDSBRO
Telefonnummer:0383-770190
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 880 691 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS