ÄNDAMÅL

Ur fonden tages av årliga räntan ett belopp Åttahundra (800) kronor till lägenhetsägaren Nils Gustav Nilsson, Bäcken, Bohult, Vretstorp, så länge han lever, vilket belopp årligen skall utgå på Nilssons födelsedag den 11 juni. Återstående ränteinkomst användes till Viby kyrkas och kyrkogårds förskönande och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen systrarna Alda och Agnes Aronssons minnesfond
Organisationsnummer:875700-7904
Adress:
  • Viby församling
  • Viby by Församlingshemmet 143
  • 694 95 VRETSTORP
Telefonnummer:0582-660 010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:192 509 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS