ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen användes i första rummet till understödjande av vetenskaplig forskning och utgivande av vetenskapliga arbeten i Skånes och Hallands, eventuellt även i Blekinges, historia och arkeologi. Donatorerna vilja framhålla önskvärdheten av att även populära arbeten i ovannämnda landskaps historia och arkeologi, vilande på vetenskaplig grund och avsedda för den bildade och bildningssökande allmänheten, utgivas efter en såvitt möjligt enhetlig plan. Undantagsvis må även bidrag kunna lämnas till konservering av värdefulla fornlämningar, därest dessa hotas av förstörelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Willers donationsfond för forskning i Skånes och Hallands historia
Organisationsnummer:802478-6223
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS