ÄNDAMÅL

Min broder Hadar Paulson skall under sin livstid äga rätt att uppbära hela behållna kvarlåtenskapen av denna fond. Stiftelsens ändamål skall vara att genom styrelsen för Bodens Röda Kors krets försorg främja vård av behövande åldersstigna eller sjuka personer samt vård av handikappade barn i Boden. För utdelning får användas dels den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, dels vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behöver tas i ansrpåk för att trygga realvärdet av tillgångnarna. Av den totala avkastningen, dvs. direktavkastning och omsättningsvinster, skall dock alltid minst en tiondel (1/10) tillföras det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Paulssons Minne
Organisationsnummer:802402-1647
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS