ÄNDAMÅL

För forskning och högre utbildning i ämnet paleozoologi, strikt begränsat, vid institutionen för paleozoologi vid Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm. Medel skall kunna utgå för tidsbegränsade tjänster, arvoden, resebidrag, inköp av forskningsmaterial och litteratur samt för andra ändamål som styrelsen för stiftelsen finner väsentligt att stödja. Bidrag bör ej utgå till deltagande i kongresser och dylikt. Yngre, ännu inte etablerade, forskare bör särskilt ihågkommas. Stiftelsens medel skall ej ersätta de anslag, som normalt utgår till forskarutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Alméns fond
Organisationsnummer:802408-1104
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • box 50005
  • 10405 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS