ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja nedan angivna organisationer. Fondens avkastning och kapital skall utbetalas med lika fördelning mellan Svenska Kyrkan – Svenska kyrkans internationella arbete, Läkarmissionen, Hjärt- och Lungsjuka i Gävleborgs län, Röda Korset i Sandviken, CancerRehabFonden.Den avkastning som uppburits av fonden per kalenderår skall utbetalas till mottagaren senast den 1 mars påföljande kalenderår av förvaltaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Aina och Edvin Anderssons Minnesfond
Organisationsnummer:802480-9504
Adress:
  • Swedbank AB, Stiftelsetjänster
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:031-7390123
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS