ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall årligen utdelas såsom stipendium till sådan förtjänt studerande vid universitetet, vilkens studier hava till ändamål utbildning för journalistyrket och är avsikten med stipendiet att bereda vederbörande möjlighet till praktisk tjänstgöring i in- och utländsk tidningspress.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets hundraårsfond
Organisationsnummer:802478-4434
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS