ÄNDAMÅL

Att understödja barn och ungdoms fostran och utbildning genom undervisning i hantverk och sjömanskap. Stiftelsen får i andra hand även lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Detta omfattar bland annat hantverk och därmed ideellt förbundna verksamheter, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Ekonomiskt stöd får lämnas endast om det enligt stiftelserådets bedömande inte innebär åsidosättande av huvudändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S/Y Ellen
Organisationsnummer:802017-4267
Adress:
  • Box 38089
  • 10064 Stockholm
Telefonnummer:070-9140655
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS