ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och bildningsverksamhet för muslimer i Sverige för att skapa en trygg utveckling för muslimsk-svensk identitet och dessutom bidra till utveckling av det svenska samhället.Understöd som ryms inom stiftelsens ändamål får lämnas till muslimer i Sverige som delar Stiftelsens gemensamma värdegrund, som vidare anges i § 4. Vidare kan Stiftelsen stödja juridiska personer som arbetar i enlighet med Stiftelsens syften.Stiftelsens arbete bedrivs främst genom att:- Lämna understöd för kultur- och bildningsverksamhet för muslimer i Sverige.- Understöd lämnas i form av engångsunderstöd eller periodiska understöd till ovan nämnda ändamål i syfte att stödja och skapa en trygg utveckling för muslimsksvensk identitet och bidra till utveckling av det svenska samhället.§ 4 Stiftelsens gemensamma värdegrund:- En gemensam värdegrund baseras på mänskliga rättigheter, demokrati och islamiska principer.- Alla människor har samma värde.- Varje människas rättigheter skall respekteras oavsett bakgrund och alla har rätt till lika behandling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Swedish Waqf
Organisationsnummer:802477-3635
Adress:
  • Kista torg 7
  • 164 42 Kista
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS