ÄNDAMÅL

Att genom fondens årliga ränteavkastning understödja ättlingar efter framlidne Grosshandlaren Nils Wikström och hans maka Emilie Helene Margareta Hallström. Understöd ur fonden må kunna lämnas dels till sådana släktmedlemmar, som må vara i behövande eller ekonomiskt trånga villkor, dels ock till lättnad för beredande åt släktens yngre medlemmar av uppfostran, kunskaper och färdigheter, som kunna vara av gagn för deras framtida utkomst. Skulle något år så inträffa, att icke någon person inom förenämnda släkt är i behov av hjälp från fonden, eller tages icke hela ränteavkomsten i anspråk för ändamålet, skall den besparade räntan läggas till fonden att såsom det övriga kapitalet förräntas. Under intet förhållande må fondens kapital till större eller mindre del förbrukas. Ej må förtroendeman själv, hans hustru eller barn tilldelas hjälp eller understöd. Skulle Nils Wikströms och hans makas ättlingar både på mans- och kvinnolinjen utdö, må fondens räntemedel lyftas av Östersunds stad och användas till stadens bästa. Enligt § 8 i testamente denna dag av fondens stiftarinna Fru Swea Maria Charlotta Sofia von Sydow, född Wikström, skall fondens hela avkastning, så länge Fru Sally Helena Hadara von Bahr, född Wikström, lever, tillfalla henne på de villkor, som i nämnda testamentsbestämmelse föreskrivas; och äger hon, så länge hon lever, de befogenheter, som här ovan tillagts Borgmästaren i Sundsvall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Swea von Sydows hjälpfond
Organisationsnummer:802003-7407
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser K G5
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7637084
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS