ÄNDAMÅL

Stiftelsen Sävstaholm skall verka för de psykiskt utvecklingsstördas utbildning, utveckling och vård i syfte att bereda dem en så ljus och tryggad tillvaro, som omständigheterna medgiver. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sina strävanden så, att de utgör ett komplement till samhälleliga åtgärder i samma syfte. Sålunda skall stiftelsen exempelvis kunna lämna stipendier eller bidrag samt vidtaga andra åtgärder, där allmänna medel icke täcker kostnaderna. Stiftelsens verksamhet bör i enlighet härmed ha följande inriktning:1. Meddela stipendier åt enskilda psykiskt utvecklingsstörda för att efter grundutbildningen främja vidare utveckling.2. Lämna bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete inom området.3. Lämna bidrag till fortbildning av personal, sysselsatt med utbildning, behandling och vård av psykiskt utvecklingsstörda.4. Vidtaga andra åtgärder för att befrämja de psykiskt utvecklingsstördas utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sävstaholm
Organisationsnummer:817000-0775
Adress:
  • Bangårdsgatan 13, 3 tr
  • 75320 UPPSALA
Telefonnummer:018-10 33 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS