ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samråd med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Bohusläns Museum återskapa ett sjömanshus genom att återuppbygga den miljö med mönstringskontor som tidigare fanns i byggnaden, med adress Store Hellevigsgatan 4 i Uddevalla,på sikt skapa ett forskningsarkiv med bl a mikrofotografering av mönstringsrullor etc samt genom utställningsverksamhet levandegöra och sprida kunskap om sjömanshusen och sjöfolkets levnads- och arbetsvillkor kompletterat med utställningar, föredrag, filmförevisning, underhållning samt studiemöjligheter beträffande sjöfolkets och sjöfartsnäringens långa historia.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla
Organisationsnummer:858501-0963
Adress:
  • St Hellevigsgatan 4
  • 451 40 Uddevalla
Telefonnummer:0522-13460
E-post:administrator.sjomanshusmuseum@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 388 934 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS