ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att samla ungdomar till en symfoniorkester samt att vidmakthålla en sådan av hög klass.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svergies Nationella Ungdomssymfoniorkester (SNUO)
Organisationsnummer:802426-1110
Adress:
  • Box 45176
  • 104 30 Stockholm
Telefonnummer:08-54541830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS