ÄNDAMÅL

Ändamålet är att dels organisera och bekosta medlemmars studieresor till utlandet, företrädesvis i form av gruppbesök i samarbete med utländska förbund inom samma verksamhetsområde som Teaterförbundet representerar dels mottaga utländska grupper inom ramen för utbytesverksamhet enligt ovanstående principer dels organisera och bekosta deltagande i nordiska och internationella fackliga eller därmed närbesläktade kurser, seminarier o dyl såväl för förbundets egna medlemmar som för medlemmar i utländska förbund, som på grund av ekonomiska förhållanden i det egna lander annars skulle sakna möjlighet att deltaga, samt dels organisera och bekosta övriga närbesläktade aktiviteter för såväl grupper som enskilda medlemmar och som saknar tillräckligamedel härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Teaterförbundets Studiefond
Organisationsnummer:802005-2042
Adress:
  • Box 12710
  • 112 94 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4411300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS