ÄNDAMÅL

Ändamålet är att dels efter regler som fastställes av förbundets styrelse fördela ersättningar till de medverkande i biograffilmer (långfilmer) som producerats med stöd av den fond som bildats av Svenska Filminstitutet och Sveriges Radio, när dessa filmer visas i svensk television dels förvalta och efter regler som fastställes av förbundets styrelse fördela den del av fondens medel som skall användas till filmändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Teaterförbundets Filmfond
Organisationsnummer:802009-2048
Adress:
  • Box 12710
  • 112 94 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4411300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS