ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att stimulera och initiera svensk odontologisk forsknings- och utvecklingsarbete i ett internationellt perspektiv genom att – lämna bidrag till inskilda svenska forskare eller forskargrupper för forskning med internationell anknytning – ge bidrag för gästforskarutbyte mellan Sverige och den internationella odontologiska forskningsvärlden inklusive resebidrag – ge bidrag för anordnandet av workshops eller symposier kring ämnen av central internationell betydelse för odontologin – ge bidrag till odontologiskt utvecklingsarbete. som ej behöver ha direkt anknytning till forskning, men som anses ha betydelse för tandläkaryrkets utveckling och profilering.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Internationella Forskningsfond
Organisationsnummer:802409-9650
Adress:
  • Box 1217
  • 111 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6661500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS