ÄNDAMÅL

Ändamålet med fonden är att ur densamma skall kunna lämnas understöd till föreningsmedlemmar, hvilka kommit i svårighet, eller till deras efterlefvande, samt i vissa fall kunna användas till andra för föreningen viktiga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens Understödsfond
Organisationsnummer:802007-9623
Adress:
  • SPCI
  • Box 5515
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS