ÄNDAMÅL

Öka möjligheten att bedriva kyrklig verksamhet inom ramen för Svenska kyrkans i utlandet verksamhet. Så långt resurserna tillåter, ge bidrag och understöd till Svenska kyrkans, Costa Blanca, verksamhet. Understödja den viktiga verksamhet som Svenska kyrkan, Costa Blanca, bedriver, vilken ger svenskar, permanentboende och tillfälliga besökare, en samlingsplats för gemenskap. /…/ stiftelsen på sikt ska kunna förvärva lokalerna och hyra ut dessa till Svenska kyrkan, Costa Blanca. Stiftelsen skall också kunna ge direkta bidrag till Svenska kyrkans, Costa Blanca, verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska kyrkans, Costa Blanca, insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-6059
Adress:
  • Tyréus
  • Storgatan 34
  • 114 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:0722-495059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS