ÄNDAMÅL

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har till ändamål att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade. Stiftelsen ska huvudsakligen främja vård och fostran av barn och ungdomar med dessa funktionshinder samt vård av behövande vuxna med samma funktionshinder. Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av nämnda funktionshinder. Stiftelsen kan, som en del av verksamheten, hålla kontakt med utländsk verksamhet inom handikappområdet. Stiftelsens styrelse har skyldighet att följa bestämmelser som givits i testamente eller gåvobrev.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska kommittén för rehabilitering (SVCR)
Organisationsnummer:802016-9762
Adress:
  • Hammarby Allé 91
  • 12063 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4717135
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS