ÄNDAMÅL

Stiftelsen Svenska Katolska Akademien har till ändamål att främja en vetenskaplig forskning om Katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner. Stiftelsen skall i samarbete med svenska myndigheter och vetenskapliga institutioner lämna dessa sakliga upplysningar om den universella Katolska Kyrkan samt även verka för en bättre förståelse av det moderna Sverige i det katolska utlandet. Akademien skall förverkliga sin uppgift genom att i samverkan med andra vetenskapliga institutioner i Sverige och i utlandet bedriva vetenskaplig forskning i ämnena katolsk filosofi, katolsk teologi och Katolska Kyrkans historia i Skandinavien. För detta ändamål skall Akademien inom sagda ämnesområden upprätta ett bibliotek,utgiva vetenskapliga och populärvetenskapliga verk i original och översättning samt på lämpligt sätt bedriva undervisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Katolska Akademien
Organisationsnummer:857202-4720
Adress:
  • Bågvägen 5
  • 18146 Lidingö
Telefonnummer:070-5505005
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS