ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av denna fond, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall stiftelsen fördela i första hand som arbetsstipendier till läromedelsförfattare och översättare av pedagogisk litteratur, till framstående utländska pedagogers gästföreläsningar i Sverige, till svenska rytmikpedagogers studieresor och i andra hand till andra med stiftelsens målsättning förenliga ändamål, som av stiftelsens förtroenderåd anses angelägna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Dalcroze-Seminariet
Organisationsnummer:802477-9632
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS