ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall i första rummet hava till ändamål att verka för tidningen Svenska Dagbladets bevarande och vidare utveckling som ett organ för det enskilda näringslivet under fasthållande i politiskt hänseende vid tidningens nuvarande kurs och grundåskådning. Därjämte skall stiftelsen, i den mån dess tillgångar därtill förslå, söka att tillgodose andra för det enskilda näringslivet betydelsefulla intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Dagbladet
Organisationsnummer:802000-6071
Adress:
  • Eiken
  • Gårdsvägen 7
  • 18275 Stocksund
Telefonnummer:0767-797611
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS