ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning i fråga om sockerbetor och produkter av sockerbetor. För stiftelsens ändamål äger efter styrelsens beslutande såväl kapital som avkastning tas i anspråk, dock med den begränsningen att stiftelsens tillgångar ej må underskrida 5 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svensk Sockerbetsforskning
Organisationsnummer:846001-5111
Adress:
  • Elevenborgsvägen 4
  • 234 56 Alnarp
Telefonnummer:0708-464011
E-post:info@betodlarna.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS